Warunki ogólne / Informacje / RODO

WARUNKI OGÓLNE / INFORMACJE

 • Umowa usługi fotograficznej/ videofilmowania podpisywana w jest w dniu rezerwacji terminu.
 • Obowiązuje bezzwrotna opłata rezerwacyjna w ustalonej wysokości poprzez wpłatę na konto. Kwota wchodzi w skład sesji – pomniejsza rozliczenie.
 • Do sesji w niedzielę obowiązuje dopłata 100 zł (z wyłączeniem ślubu/komunii/chrztu)
 • Możliwość wykupienia sesji w studio w godzinach popołudniowych 17-21.00 dodatkowa opłata do wybranego pakietu ustalana indywidualnie.
 • Płatność za wybrany pakiet następuje w dniu wykonania sesji gotówką. W przypadku dokupienia dodatkowych usług, dodatkowej zapłaty Klient dokonuje przelewem.
 • Obróbka graficzna rozumiana jako większa ingerencja w kształty i postacie na zdjęciu (fotomanipulacja)- dodatkowo płatna 50 zł/zdjęcie.
 • Usługa ekspresowa wyceniana jest indywidualnie.
 • przeniesienie praw autorskich i majątkowych na Klienta – 200 zł.
 • Studio nie udostępnia plików surowych Klientowi- stanowią one jedynie składową pełnej usługi fotograficznej i są materiałem Fotografa – wymagającym oszlifowania.
 • Archiwizacja zakupionych zdjęć powyżej 12 miesięcy od sesji leży w geście Zamawiającego. Pojemność Naszych dysków niestety tez kiedyś się kończy (a szkoda).  🙂
 • Przystąpienie do sesji jest równoznaczną akceptacją informacji zawartych na stronie.
 • Informacje zamieszczone na stronie nie stanowią oferty, a jedynie mają charakter reklamowy. Są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego).

Polityka Prywatności / Rodo

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Pryzmatan Agnieszka Niewiara ul. Muzealna 4/2, 67-300 Szprotawa.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Wszystkie pytania prosimy kierować na adres naszego biura pryzmatan@gmail.com.

Przetwarzanie i pozyskiwania danych osobowych

Pozyskujemy Państwa dane osobowe na przykład, kiedy korzystają Państwo z formularza kontaktowego, podając nam swoje imię oraz adres e-mail czy numer telefonu. Przetwarzanie danych odbywa się w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO”).

Macie Państwo prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na Państwa szczególną sytuację lub w celach marketingu bezpośredniego, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

Podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a)  i f) RODO.

Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.